Ngày đến 
Ngày đi 
Adults/Người lớn 
Child/Trẻ em 
Loại phòng 
  

THÔNG TIN GIẤY PHÉP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA KHÁCH SẠN THE WATSON PREMIUM HALONG HOTEL

The Watson đảm bảo về kế hoạch bảo vệ môi trường và xử lí chất thải

The Watson Premium Ha Long là khách sạn thuộc phường Bãi Cháy đã được cấp phép về bảo vệ môi trường. Đáp ứng hệ thống bảo vệ môi trường hạn chế tối đa tác động xấu của các chất thải sau quá trình phục vụ cũng như đảm bảo đầy đủ các cơ sở để cơ quan Nhà nước giám sát, quản lí về vấn đề bảo vệ môi trường và xử lí chất thải. Điều này vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe con người cũng mục tiêu phát triển bền vững.

Hotline đặt phòng: 0962855606